Artikeln publicerades 1 december 2017

Detaljplanen för Resarö mitt på ny utställning

Under december pågår en ny utställning av detaljplanen för Resarö mitt. Synpunkter på planförslaget kan lämnas fram till 19 december.

Detaljplanen för Resarö mitt, Dp 382, är ute på ny utställning. Planområdet ligger centralt på norra Resarö och omfattar Resarö skola, kapellet, ICA-butiken och ett antal privatägda fastigheter samt hela Överbyvägen fram till Överbyslingan.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder i området och att i framtiden också bygga skollokaler, handel och service. Vid korsningen Resarö-, Överby- och Ytterbyvägen finns möjlighet att bygga en cirkulationsplats och längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg.

Synpunkter på planförslaget kan lämnas till stadsbyggnadsförvaltningen fram till 19 december 2017.

Här kan du ta del av samtliga handlingar och information om hur du lämnar synpunkter