Artikeln publicerades 11 maj 2023

Eldningsförbud råder fortsatt

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om förbud mot eldning utomhus i Stockholms län från och med torsdag 11 maj 2023.

Från och med torsdag 11/5 2023 gäller eldningsförbud i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och brandspridning är låg.

Beslutet omfattar hela Stockholms län.

Motivering
Beslutet motiveras av att hög brandrisk råder i skog och mark. Beslutet är fattat på inrådan av länets räddningstjänster och med stöd av prognoser tillhandahållna av SMHI.