Artikeln publicerades 24 januari 2020

Energi- och klimatsmart skärgård

Onsdag 15 januari arrangerade Vaxholms stad tillsammans med Österåkers kommun ett inspirationsseminarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat.

Syftet var att stärka små och medelstora företag i skärgården, såsom lanthandlare, restauranger, hotell och vandrarhem, att bli mer energi- och klimatsmarta. Meningen är att kunna möta framtidens behov av en levande skärgård som tar hänsyn till de energi- och klimatmål som finns för regionen.

Det välbesökta seminariet hölls på Skåvsjöholm i Österåker och var ett samarrangemang mellan Österåkers kommun, Vaxholms stad, Enegikontoret Storsthlm och länsstyrelsen. Fokusområden för dagen var bland annat de stöd och bidrag som finns att söka för företag i skärgården, vad den nya F-gasförordningen innebär och hur företag kan stärka sitt hållbarhetsarbete.

Stort intresse för klimatfrågan

Flera Vaxholmsföretag fanns på plats på seminariet för att får reda på mer om hur de kan bli mer energi- och klimatsmarta.

–Det var roligt att det var så stort intresse och jag hoppas att företagen tyckte det var en givande dag, säger Vaxholm stads näringslivssamordnare Mikaéla Lodén. Det här är viktiga frågor som berör en hel del företag och det kan vara enklare att få information via ett föredrag än att leta efter den själv på nätet.

Mer information

För energi- och klimatfrågor för företag, kontakta:

Eva Jernnäs

E-post: eva.jernnas2@vaxholm.se

För näringslivsfrågor, kontakta:

Mikaéla Lodén

E-post: mikaela.loden@vaxholm.se