Artikeln publicerades 28 april 2016

Engarns vägskäl

Trafikverket planerar att bygga om nuvarande korsning till en cirkulationsplats.

Vägplanen för Engarns vägskäl fastställdes i december 2018. Fastställelsen överklagades av fyra sakägare. I väntan på att regeringen tar ställning till överklagandet vilar projektet. Planerad byggstart har därför blivit uppskjuten från hösten 2019 till tidigast hösten 2020.

Vägplanen innehåller en ombyggnation av befintlig t-korsning till en cirkulationsplats, ett så kallat ”bypasskörfält” i riktning från Stockholm och en ombyggnad av befintliga hållplatsplatslägen.