Artikeln publicerades 13 juli 2022

Engarns vägskäl byggs om till rondell

I början av augusti började Trafikverket arbetet med att bygga om Engarns vägskäl till en cirkulationsplats (rondell). Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Mindre förberedande arbeten kommer att ske under sommaren.

Trafiksäkerheten och framkomligheten i Engarns vägskäl, mellan väg 274, Stockholmsvägen, och väg 1003, Resarövägen, behöver förbättras. I takt med att bil- och kollektivtrafiken ökar så kommer korsningens kapacitet inte att räcka till.

Trafikverket bygger därför om korsningen till en cirkulationsplats som ger högre kapacitet och förbättrar trafikflödena. Arbetena var planerade att börja under vecka 32 med förberedande arbeten dessförinnan.

Här finns alla projekthandlingar

Här kan du ta del av en illustration över cirkulationsplatsen Pdf, 473.3 kB., och vill du läsa mer om projektet så finns alla planer och aktuella handlingar att ladda ner på Trafikverkets samlingssida om arbetet med Engarns vägskäl Länk till annan webbplats..

Förlängd restid under byggtiden

Arbetet i Engarn kommer att påverka framkomligheten i korsningen. Under byggtiden kan det bli köbildning förbi platsen i rusningstrafik. Trafikverket uppmanar trafikanter att planera för en lite längre restid än normalt mellan E18 och Vaxholm/Resarö under pågående arbeten.

– Under rusningstid kommer det att uppstå köer förbi arbetsområdet eftersom vi behöver sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen. Det gör vi för att värna om trafikanternas och våra medarbetares säkerhet och hälsa, säger Maria van de Beek, projektledare Trafikverket.

Smidigare bussbyte

Trafikverket bygger även om busshållplatsen vid Engarn. Meningen är att öka tillgängligheten för resenärer, underlätta för bussbyten och minska restiden för kollektivtrafiken in mot Stockholm. Busstrafiken kommer att vara igång under byggtiden, men kommer att påverkas av pågående arbeten.

Trafikverket räknar med att arbetena i Engarns vägskäl är klara under våren 2024.

Skylt om avstängd pendlarparkering från 1/8 vid Engarns vägskäl.

Den lilla pendlarparkeringen är stängd från och med 1/8 på grund av vägarbeten.