Artikeln publicerades 17 augusti 2017

Enkätundersökning i samarbete med SCB

Vaxholms stad genomför årligen den så kallade medborgarundersökningen i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Nu är det dags igen.

SCB gör ett slumpmässigt urval bland boende i kommunen. Om du har blivit utvald att delta kommer du inom tre veckor att få en enkät hemskickad till dig. Eller så väljer du att istället svara på webben, och instruktioner för hur du då ska göra följer med informationsbrevet som slumpmässigt utvalda får i brevlådan.

Frågorna handlar om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten.

Resultaten redovisas i slutet av året.

Läs mer om undersökningen på scb:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Vilka använder svaren och hur?

SCB samlat in svaren och sammanställer dem till statistik i form av tabeller och diagram. I statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat.

Var publiceras den färdiga statistiken?

Statistiken kommer att finnas här på Vaxholms stads webbplats vid årsskiftet.

Du kan även ta del av statistiken i SCB:s statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen.

Vad händer om jag inte deltar?

Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när kommunen planerar och beslutar för framtiden.

Är mina svar verkligen skyddade?

Ja. Alla uppgifter om dig är sekretesskyd­dade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offentlig­hets- och sekretesslagen (2009:400). Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

SCB är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som SCB gör.

Vem kan jag kontakta på Vaxholms stad om jag undrar något om undersökningen?

Kontakta Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller

E-post: jennie.falk.eriksson@vaxholm.se
Tel: 08 - 522 427 19