Artikeln publicerades 11 mars 2024

E-tjänst begäran allmän handling

Nu finns en ny e-tjänst publicerad på vår webbplats där det är möjligt att begära ut allmänna handlingar.

Syftet med e-tjänsten är främst att underlätta digital utlämning av allmänna handlingar, inklusive handlingar innehållande personuppgifter och/eller sekretess, via tjänsten ”Mina sidor”. För att använda e-tjänsten krävs inloggning med BankID samt att du anger en e-postadress. Det går inte att begära handlingar anonymt via e-tjänsten.

Kontakta kansliet eller växeln om du önskar vara anonym. Se kontaktuppgifter nedan.

Handlingarna sekretessprövas

I e-tjänsten kan du begära ut handlingar från Vaxholms stad. Handlingarna sekretessprövas innan de i regel lämnas ut via e-tjänstens ”Mina sidor”. Kommunen kan välja utlämning av handlingarna på annat sätt och också neka utlämning helt eller delvis med hänsyn till att handlingen omfattas av sekretess. Ett sekretessbeslut kan överklagas. Läs mer om allmänna handlingar på sidan Beslut, insyn och rättssäkerhet.

Gå till Vaxholms stads e-tjänster Länk till annan webbplats. för att komma till den nya e-tjänsten. Välj alternativet "Begäran allmän handling".

Kontaktinformation

E-post kansliet: kansliet@vaxholm.se
Telefonnummer växeln: 08-541 708 00
Besöksadress kommunhuset: Eriksövägen 27, Vaxholm