Artikeln publicerades 7 oktober 2021

E-tjänst för intresseanmälan köp av kommunal mark

Bland Vaxholms stads e-tjänster under Bygga & bo finns tjänsten "Intresseanmälan köp av kommunal mark". Den som vill exploatera kommunens mark kan göra en intresseanmälan för markanvisning via denna e-tjänst. Tjänsten riktar sig enbart till företag, inte till privatpersoner.

Markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och ett byggföretag som ger företaget ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett, av kommunen ägt, markområde för bebyggande.

Kommunalt ägd mark som Vaxholms stad vill utveckla kan tilldelas genom en markanvisning. Vaxholms stad har som policy att markanvisning i huvudsak ska ske via anbudsförfarande. I mycket särskilda fall kan en direktanvisning vara möjlig men då rör det sig om specifika projekt med specifika krav och egenskaper.

Skulle det bli aktuellt för Vaxholms stad att sälja enskilda fastigheter eller tomter för privat ändamål (till exempel ett småhusbygge på en villatomt) kommer det att ske via mäklare.

Mer information om markanvisning finns här.