Artikeln publicerades 24 maj 2017

Extra samråd för Norrberget

I september 2017 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra ett extra samråd för detaljplanen för Norrberget.

Det första detaljplaneförslaget visades upp för allmänheten under ett samråd hösten 2016. Såväl medborgare som länsstyrelsen föreslog då att ett ytterligare samråd skulle genomföras efter att ett mer konkret bebyggelseförslag tagits fram. Detta för att djupare studera platsens förutsättningar och den planerade bebyggelsen.

I mars utsågs Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare i den markanvisningstävling som genomförts för Norrberget. Det vinnande tävlingsförslaget ”I Hamn” togs fram tillsammans med arkitektkontoren Södergruppen arkitekter och ETTELVA Arkitekter. Tillsammans med tidigare utredningar, platsens förutsättningar samt inkomna synpunkter i samrådsskedet, kommer nu Besqabs tävlingsförslag att ligga till grund för det nya detaljplaneförslag som visas upp för allmänheten under det extra samrådet.

För frågor om detaljplanen, vänligen kontakta:

Planarkitekt Farnaz Wigh

E-post: farnaz.wigh@vaxholm.se

Telefon: 08-541 709 24.

För allmänna frågor om projektet, vänligen kontakta:

Projektledare Beatrice Berglund

E-post: beatrice.berglund@vaxholm.se

Telefon: 08-541 709 49