Artikeln publicerades 3 maj 2023

Fem sökande får kulturbidrag

Nu är det klart vilka sökande som får dela på årets 85 000 kronor i kulturbidrag. Bland verksamheterna finns fotokurser för seniorer, slöjd-workshop för ungdomar och seniorer, sångspel i Vaxholm och utställningen ”Djur i krig” på Kastellet.

Vaxholms stad delar varje år ut totalt 85 000 kronor för att främja kulturaktiviteter i Vaxholm. Bidraget går i första hand till kulturella verksamheter som riktas till barn och ungdomar och till äldre med behov av att bryta social isolering.

Här är de fem sökande som fått bidrag 2023:

Fotografen Jenny Hammar kommer att hålla kurser i fotografi med mobiltelefon för stadens äldre. Planerar en kurs på våren och en på hösten som avslutas med en utställning av deltagarnas fotokonst. Bidrag 33 000 kronor.

Konstnären Åsa Wärn Björling skapar en utställning på Rindö redutt: ”Necessär – de allra viktigaste”. Hon gör också en serie workshops inom områdena slöjd, design och återbruk för äldre och för ungdomar. Målet är att lära känna material vi människor omger oss med, och sprida kunskap om slöjd och återbruk. Förhoppningen är att arbetet även ger upphov till diskussioner om hållbar utveckling. Bidrag 20 000 kronor.

Föreningen Vaxholms sångspel planerar att uppföra ett historiskt bygdespel som spelas på Vaxholms kastell i augusti 2024. Sångspelet sattes upp i Vaxholm för ett tjugotal år sedan och är en musikal med kör, orkester, sång och dans. Föreställningen har nu bearbetats och uppdaterats och kommer att involvera ett hundratal personer, såväl unga som gamla, amatörer som proffs. Bidrag 15 600 kronor.

Vaxholms äldreboende genom Förenade care söker bidrag till artistarvoden för att presentera olika slags kulturarrangemang, till exempel dans och clowner. Meningen är att glädja och stimulera de äldre och förgylla deras vardag. Bidrag 10 000 kronor.

Vaxholms fästningsmuseum skapar utställningen ”Djur i krig”, som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna. Utställningen kommer att finnas på Kastellet från sommaren 2023 och i två år framåt. Utställningen presenterar krigshistoria men kommer även att väcka etiska frågor: har vi rätt att utnyttja djur i krigiska syften? Bidrag 6 400 kronor.

Mer information

Kulturbidrag söks senast 15 mars varje år.

Mer information och anmälningsblankett: Stöd, bidrag och stipendier.