Artikeln publicerades 15 oktober 2021

Film om stöd till dig som är ung

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. I en film riktad till barn och unga presenterar socialförvaltningen vad det finns för hjälp och stöd för unga i olika situationer.

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden, inte fara illa, hotas eller skadas. Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Varje beslut som rör ett barn eller en ungdom grundar sig på en bedömning av vad som är bäst för just denna individ. Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer.

Vissa stödinsatser för unga är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. Bland annat:

  • Ungdomspedagoger
  • Skol- och familjestödet
  • Ungdomsmottagningen
  • Stödcentrum för unga brottsutsatta

Filmen nedan vänder sig till dig som är ung och beskriver närmare var du kan få stöd.

Mer information:

Välkommen att kontakta enheten för barn och ungdom. Du når oss via Vaxholms stads växel. Telefonnummer: 08-541 708 00