Artikeln publicerades 21 november 2023

Film: Se kajrenoveringens olika skeden

I mitten av december startar den stora kajrenoveringen i Vaxholm. I en ny film, en så kallad skedesvisualisering, går det att följa hur den nya kajen växer fram utifrån renoveringens tidslinje.

I den första etappen av kajrenoveringen kommer Vaxholms stads entreprenör Peab bland annat att sätta en kant av metallspont 1,8 meter utanför dagens kajkant. Breddningen fylls sedan ut och gör den nya kajen bredare än idag. Det första som kommer att märkas på plats är att området spärras av i mitten av december. Eftersom området kommer att vara avstängt en längre tid kommer det att stängslas in med ett plank.

Filmen visar kajens olika skeden

Kajprojektet har tagit fram en så kallad skedesvisualisering. Det är en film som visar kajen som den kommer att se ut i olika skeden av renoveringen utifrån en tidslinje:

 

Etapper och tidsplan

Enligt planen ska kajrenoveringen vara klar någon gång under 2027. Här på bilden syns vilken del av kajen som kommer att renoveras i vilken etapp och tidslinjen visar ungeför när arbetet utförs:

Beskriver kajrenoveringens tre etapper, viket område på kajen som avses i varje etapp och när etapperna infaller på en tidslinje.

Mer information