Artikeln publicerades 30 november 2015

Fixaren hjälper seniorer i hemmet

Med fixarservice kan du få praktisk hjälp i bostaden. För att bland annat förebygga fallolyckor i hemmet.

Fixarservice är för dig som är 67+ och folkbokförd i Vaxholm stad. Fixaren kan hjälpa dig med att:

 • ordna mattor, halkskydd och sladdar.
 • montera och kontrollera brandvarnare, brandfilt, brandsläckare etc.
 • byta glödlampor i taket, proppar, batterier och liknande
 • sätta upp och ta ner gardiner och rullgardiner.
 • hämta och lämna saker i förrådsutrymmen, vind eller källare.
 • flytta lättare möbler i bostaden och ta ner saker från höga skåp.
 • göra enklare reparationsarbeten, lufta element, smörja lås och dörrar eller dylika
 • Sätta upp tavelkrokar, (borrning ingår inte)

Fixarens tjänster är kostnadsfria men allt material som behövs betalar du själv! Fixaren har godkänt legitimation från Vaxholm Stad. Fixaren är tillgänglig på måndagar.

Fixaren ska inte ersätta:

 • Hemtjänst - det som ingår i hemtjänstens uppgifter såsom städning, tvätt, omvårdnad och andra biståndsbedömda insatser.
 • Fastighetsägare – sysslor som fastighetsägaren har ansvar för t.ex. avloppsrensning, snöskottning, trädgårdsarbete
 • Hantverkare - arbete som fackpersonal ska göra t.ex. elektriska installationer och reparationer