Artikeln publicerades 28 mars 2019

Fladdermusinventering vid Oskars Fredriksborg

Sedan 1980 – talet har fladdermusinventeringar genomförts vid fästningen. Det är ett led i forskningen vid Centrum för biologisk mångfald, SLU i Uppsala, som koordineras av forskningsledaren Johnny De Jong.

Det årliga besöket genomfördes den 13 mars. Här fann man flera arter men inte så många individer, vilket kan bero på årstiden. Arterna som dokumenterades var taigafladdermus, fransfladdermus, nordfladdermus och brunlångöra. För att utröna om fladdermössen drabbats av svampangrepp togs även prover på några av fladdermössen. Viktigt att veta är att alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta.