Artikeln publicerades 19 april 2021

Följ kommunfullmäktige på webben

I kväll, 19 april, hålls kommunfullmäktiges sammanträde i Kronängsskolans aula. Du kan följa mötet direkt klockan 18.00 eller i efterhand på webben.

Årsredovisning och revisionsberättelser

Under måndagens sammaträde presenteras bland annat Vaxholms stads årsredovisning liksom revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet. En ny avfallsplan för Vaxholm 2021–2030 presenteras, linfärjans vara eller inte vara ska beslutas och inkomna motioner ska behandlas.

Du kan själv ta del av sammanträdets dagordning och kallelse.

Följ fullmäktigemötet live eller i efterhand: webbsändning kommunfullmäktige