Artikeln publicerades 21 februari 2022

Förändringar i planen för kajrenoveringen

Efter att vägen som heter Söderhamnen intill gästhamnen visat sig ha begränsad bärighet har planeringen för renoveringen av Vaxholms kajer behövt ändras. Dels kommer en del av den gamla stenmuren i kajen att behöva rivas och ersättas med betongstöd och dels görs tidsplanen om så att renoveringsarbetet börjar i Västerhamnen.

Stenmuren som kajen är byggd på i Västerhamnen var först tänkt att bevaras för att bygga den nya kajen ovanpå. Men nu har det visat sig att stenmuren i vissa delar riskerar att rasa. Muren är inte kulturvärdesskyddad men har ändå ett kulturvärde enligt den antikvariska utredningen. Försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte garanterar att muren klarar sig, skulle göra att bygget tar längre tid och blir dyrare än planerat.

Därför beslutade kommunstyrelsen, på årets första kommunfullmäktigesammanträde 14 februari, att stenmuren i Västerhamnen rivs och ersätts med så kallade L-stöd i betong. Ändringen innebär ett avsteg från det tidigare beslutade gestaltningsprogrammet.

De föreslagna L-stöden går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om hur de ska utformas tas senare, i samband med de samlade bygghandlingarna.

Den del av stenmuren som står mot färjeläget berörs inte.

Börja i Västerhamnen

Samtidigt gör den dåliga bärigheten på vägen Söderhamnen att tidsplanen för kajprojektet ändrats. I stället för att börja renoveringen i Österhamnen kommer projektet att inledas med etapp 1 i Västerhamnen.

Ännu återstår en del ytterligare utredningar, miljötillstånd och projektering innan själva renoveringsarbetet startar. Utifrån nuvarande plan börjar renoveringen i Västerhamnen i september 2022.

Skiss över kajen med 3 etappindelningar och en tidsaxel.

Mer information

Läs mer om kajrenoveringen här.

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se