Artikeln publicerades 24 mars 2021

Förbättrad gång- och cykelväg på Rindö

Nu är den första etappen för att höja säkerheten för den som går eller cyklar på Rindö färdig. Med separerad gång- och cykelväg och ny belysning blir det säkrare att ta sig fram längs Rindövägen.

I denna första byggetapp har trafiksäkerheten förbättrats på en 500 meter lång sträcka längs Rindövägen, från korsningen Rindövägen och väg 274 och fram till Rindö förskola.

Separerad gång- och cykelväg har byggts och samtidigt har belysningen bytts ut. Dessutom har två busshållplatser vid Rindö centrum tillgänglighetsanpassats.

Projektet har slutbesiktigats och det återstår bara mindre åtgärder innan är allt klart.

Det finns planer på ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Rindövägen, men det är ännu inte beslutat om eller när dessa åtgärder ska genomföras.

cykelväg Rindö