Artikeln publicerades 11 april 2017

Förhandlingarna inledda med Besqab

Besqab Projekt och Fastigheter AB vann markanvisningstävlingen för ny bebyggelse på Norrberget. Nu inleds de förhandlingar som i slutändan ska mynna ut i såväl en detaljplan som en överenskommelse om villkoren för köpet av marken och genomförandet av detaljplanen.

Den 7 april träffades representanter från Vaxholms stad och Besqab Projekt och Fastigheter AB för att inleda förhandlingarna kring den nya bebyggelsen på Norrberget. Avsikten är att teckna ett så kallat markanvisningsavtal under juni månad, som innebär att Vaxholms stad ger ensamrätt till Besqab att förhandla om villkoren för köpet av marken och genomförandet av detaljplanen. Om en överenskommelse nås tecknas ett köp- och genomförandeavtal senast i samband med att detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

För mer information, kontakta gärna:

Projektledare Beatrice Berglund

E-post: beatrice.berglund@vaxholm.se

Telefon: 08-541 709 49