Artikeln publicerades 9 januari 2020

Föroreningar av olja utreds

Under onsdagen 7/1 konstaterades olja i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt. Vaxholms stad utreder var oljan kommer från och berörda myndigheter såsom Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor, Kustbevakningen och räddningstjänsten är inkopplade.

Kustbevakningen har lagt ut länsar i vattnet på platsen för att ringa in föroreningarna.