Artikeln publicerades 17 juni 2020

Förskolan Båten läggs ned till årsskiftet

Under ett extrainsatt nämndsammanträde 8 juni, beslutade barn- och utbildningsnämnden att förskolan Båten ska stängas. Anledningen är framför allt att Vaxholms stad just nu har fler förskoleplatser än barn, vilket ger ett ekonomiskt underskott.

Att man väljer att stänga just Båtens förskola handlar bland annat om att lokalerna är uttjänta och att det tillfälliga bygglovet för lokalen har gått ut.

Yngre barn till Blynäsviken

Samtliga yngre barn (födda 2016–2019) på förskolan Båten kommer att erbjudas plats på förskolan Blynäsviken från och med 4 januari 2021. Inskolningen på Blynäsviken planeras till senare delen av höstterminen.

Lösningen innebär att förskolan Blynäsvikens lokaler nyttjas maximalt under våren 2021.

Femåringar till Ullbergska gården

För att kunna möta föräldrarnas önskemål om att hålla ihop barngrupperna i så stor utsträckning som möjligt har utbildningsförvaltningen i samarbete med fastighetsenheten och socialförvaltningen lokaliserat en annan lämplig förskolelokal för förskolan Båtens ”Flottegrupp” (femårsgrupp) från och med 4 januari 2021.

En av lägenheterna under öppna förskolans lokaler i Ullbergska gården står just nu tom och används inte av socialförvaltningen. Det gör att den kan disponeras av utbildningsförvaltningen från och med januari 2021 till och med juli 2021.

Barn på förskolan Båten som fyller 5 år under 2020 och går i ”Flottegruppen” omplaceras till Ullbergska gården med start 4 januari 2021.

Gruppindelning efter sommaren

Arbetet med gruppindelning och tjänstefördelning som träder i kraft januari 2021 kommer att påbörjas efter sommaren då pedagogerna är på plats efter semestern.