Artikeln publicerades 1 november 2021

Fortsatt hög upplevd trygghet i Vaxholm

Tryggheten i Vaxholm är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 620 Vaxholmsbor svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt närområde.

Sammanfattningsvis återfinns flera positiva resultat från Polisens mätning som genomfördes våren 2021. Totalt ligger Vaxholmsbornas upplevda trygghet högst i hela Stockholms län.

Trygghet i bostadsområdet

Andelen som är trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat jämfört med 2020 års mätning, från 85 procent till 87 procent. Ett resultat som är betydligt högre än snittet i Stockholmsregionen på 68 procent respektive Södra Roslagen på 75 procent. Däremot är kvinnor mer otrygga än män under kvällstid, något som även är tydligt i andra kommuner, både regionalt och nationellt.

Oron att utsättas minskar

Andelen som upplever oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har minskat sedan mätningen förra året. Likaså minskar andelen som upplever problem med mörka områden, dålig belysning, klotter och nedskräpning.

Problematik kring upplevd moped- eller motorcyckeltrafik på gång- och cykelvägar samt ungdomar som stör ordningen ligger på liknande nivåer som tidigare. Upplevelsen av anlagda bränder i till exempel papperskorgar och berusade personer som stör ordningen ligger något högre jämfört med tidigare år. Nivån ligger samtidigt mycket lägre i jämförelse med snittet i regionen.

Arbete för att öka tryggheten

Aktuella åtgärder som pågår i Vaxholms stad för att öka tryggheten är till exempel förebyggande arbete kring bedrägerier mot äldre, ökad vuxennärvaro på helgkvällar genom nattvandring och trafik- och nykterhetskontroller. Välskötta utomhusmiljöer och att skyndsamt hantera klotter är andra viktiga åtgärder för att skapa trygghet i den offentliga miljön.

– Vaxholms stad sätter trygghetsfrågorna högt på agendan och har ett gott internt samarbete och en god samverkan med polisen, säger Madeleine Larsson som arbetar med brottförebyggande åtgärder i Vaxholms stad.

Om Polisens trygghetsundersökning

Trygghetsmätningen omfattar samtliga 27 kommuner i polisregion Stockholm där drygt 43 000 personer i åldern 16–84 år har svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt. För Vaxholms stad del deltog det cirka 620 personer. Syftet med mätningen är i huvudsak att utveckla polisens och kommunernas arbete och att mäta effekterna av de insatser som genomförs.