Artikeln publicerades 21 november 2018

Fortsatt skapande i förskola och skola

Vaxholms stad har fått bidrag från Statens kulturråd för att fortsätta projektet ”Mångfald i skapande och skapandets mångfald” under läsåret 2018/19.

I år deltar femåringarna i fem av Vaxholms förskolor samt elever från en av skolorna. En gång på hösten och en gång på våren får barnen och eleverna möjlighet att arbeta tillsammans med en konstnär och ta del av kultur och skapande verksamhet.

Totalt 120 barn och elever deltar och tio konstnärer från ateljéhuset på Rindö redutt har engagerats. Projektet avslutas med en utställning 17-18 maj dit alla är välkomna.

För mer information, vänligen kontakta:

Myrna Selenius, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen

Telefon: 08-541 709 14

E-post myrna.selenius@vaxholm.se