Artikeln publicerades 12 februari 2020

Frivilliga sökes till klimatutmaning

Under februari startar Vaxholms stad ett projekt för att inspirera Vaxholmsborna till att leva mer hållbart i vardagen. Nu söker vi frivilliga som vill vara med och försöka minska sin miljöpåverkan under året.

Många människor beskriver att de känner en frustration över miljö- och klimatfrågorna och att de vill bidra till en mer hållbar framtid, men att de inte riktigt vet vad de ska göra och i vilken ände de ska börja. Genom att följa en grupp Vaxholmare med olika förutsättningar; olika boenden, olika resvanor, olika åldrar och så vidare hoppas kommunen kunna visa hur man kan ställa om sin vardag inom olika områden för att bidra till en bättre värld utifrån sina egna förutsättningar.

–Vi skapar det här projektet för att uppmärksamma hur man med olika förändringar kan få en mer hållbar livsstil och att det i sin tur också kan leda till andra positiva effekter för de personer som är med, säger Kristina Eriksson, miljöstrateg i Vaxholms stad.

De huvudområden det kommer att handla om är mat, transporter, konsumtion och energi.

Mäta förändringar

Genom att börja med att göra en undersökning på klimatkontot.se får man veta hur många ton koldioxidekvivalenter per år som man släpper ut och på vilka områden det finns bäst förbättringspotential. I slutet av året görs mätningen igen för att se hur förändringarna i vardagen har påverkat utsläppen. Även andra mätningar kommer att användas för att kartlägga deltagarnas vardagsvanor och vad man vill förändra.

–Vi släpper ut i medeltal 10 ton koldioxidekvivalenter per person i Sverige, säger Kristina Eriksson. För att leva hållbart i balans med planeten bör vi minska utsläppen till cirka 2 ton per år. Deltagarna kommer att få stöd för att påbörja den resan och det är rimligt att hoppas på en minskning med cirka 1 ton per person under projektets gång.

Vaxholmsborna kommer att få följa personerna i projektet under året i sociala kanaler och tidningsartiklar.

Alla kan göra skillnad

–De personer vi söker behöver inte vara några miljöproffs, men ska vara intresserade av att göra något konkret för att minska sitt koldioxidavtryck och vilja dela med sig av det till andra, till exempel genom att instagramma eller vara med i intervjuer, säger Kristina Eriksson.

Den som blir uttagen och vill vara med under året kommer att få en klimatvänlig gåva för att sätta igång omställningen.

Antar du utmaningen?

Vill du eller din familj vara med i projektet, skicka en intresseanmälan till:

Kristina Eriksson på hållbarhetsenheten i Vaxholms stad

E-post: kristina.eriksson@vaxholm.se