Artikeln publicerades 15 oktober 2015

Gemensamt politiskt uttalande angående flyktingsituationen

Samtliga partier i Vaxholms kommunfullmäktige har den 7 oktober haft överläggningar angående kommunens beredskap för den svåra flyktingkrisen i Europa och Vaxholms ansvar.

Partierna är överens om att det är viktigt att Vaxholms stad tar sitt ansvar både på kort och lång sikt. Det föreligger ett stort behov av arbete framöver för att säkra tak över huvudet och basala förnödenheter till de flyktingar som söker skydd i Sverige. Vår uppgift är att garantera ett bra mottagande för dem som kan väntas komma till Vaxholm.

Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att identifiera lokaler där flyktingar kan inkvarteras. Vaxholm behöver ha beredskap för att kontinuerligt vidareutveckla flyktingmottagningen, när myndigheter och regering begär akut hjälp av kommunerna.

Kommunikation med Vaxholms medborgare är viktigt och kommer att prioriteras. En första möjlighet för kommuninvånare att få information om flyktingkrisen och om hur man som privatperson kan hjälpa till är det informationsmöte som hålls i Församlingsgården den 19 oktober kl. 18.00.