Artikeln publicerades 8 april 2024

Hållbarometern visar kommunens miljöarbete

Från och med måndag 8 april lanserar Vaxholms stad sin egen Hållbarometer, en digital plattform som på ett enkelt sätt visar Vaxholms stads miljö- och hållbarhetsarbete.

I Hållbarometern beskrivs Vaxholms miljöstatus och nuläge. Här finns statistik och jämförelser med andra kommuner. Det finns också länkar till aktuella styrdokument och samarbeten där kommunen deltar.

Plattformen är uppbyggd utifrån nio temaområden och beskriver kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen:

  • natur
  • vatten
  • klimat
  • trafik
  • energi
  • avfall
  • hälsa
  • trygghet och delaktighet
  • arbete och utbildning.

Här finns också inspiration till dig som kommuninvånare, med idéer om hur du kan bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle.

Ersätter hållbarhetsredovisningen

Hållbarometern ersätter den årliga hållbarhetsredovisningen som tidigare publicerades som en rapport. Hållbarometern visas istället via en länk på www.vaxholm.se som leder direkt till uppdaterad information.

– Förhoppningen är att Hållbarometern ska skapa intresse för hållbarhetsfrågor och vara en kunskapsbank, inte bara för kommunanställda och lokala politiker utan också för alla Vaxholmsbor som vill veta mera, säger Kristina Eriksson, hållbarhetsstrateg i Vaxholms stad. Det ska vara ett levande verktyg som vi bygger på och förbättrar vartefter.

Här kan du klicka dig vidare till Hållbarometern Länk till annan webbplats..

Mer information

För frågor kontakta Vaxholms stads hållbarhetsstrateg, e-post: hallbarhet@vaxholm.se.