Artikeln publicerades 5 maj 2022

Hamngatan är åter säker

Uppdatering, fredag eftermiddag 6 maj 2022.

Det område på Hamngatan som under torsdagen spärrades av är nu säkrat. Avspärrningen gjordes då Roslagsvattens entreprenör i samband med grävarbeten under torsdagen hittade gamla borrhål i berget med dynamit. All dynamit är nu borttagen och faran är över.

Som en extra säkerhet kommer en bombhund söka av området.

Bakgrund i nyheten nedan, publicerad torsdag 5 maj 2022:

Vid 15.30-tiden idag torsdag, fick Vaxholms stad information om ett tillbud på Hamngatan invid nybyggnadsområdet på Norrberget. Området är säkrat och väktare patrullera området.

Entreprenören har i samband med grävning funnit odetonerad dynamit i marken. Roslagsvatten utför grävarbeten i området och fynden handlar om dynamit samt tändtrådar, troligtvis sedan längre tillbaka i tiden.

Polis har varit på plats, sprängmattor har lagts ut, området har spärrats av och säkerhetsstärkande insatser vidtas för att säkerställa hela närområdet. Väktare kommer att bevaka området.

Polis och en bombgrupp har varit på plats under torsdagen och imorgon fredag (6 maj) kommer en sprängfirma till arbetsplatsen för att omhänderta fynden, samtidigt som fler undersökningar genomförs.