Artikeln publicerades 11 maj 2023

Har du koll på våra invasiva arter?

Invasiva främmande djur och växter sprids, oftast helt omedvetet, av människor som ägnar sig åt trädgårdsarbete, fiske eller båtliv. Nu startas en kampanj för att öka medvetenheten om invasiva arter och för att förhindra att de sprids

Bestånd av jätteloka vid en båtbrygga.

Enligt en undersökning från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, är kunskaperna om invasiva främmande djur- och växtarter klart mindre i de yngre åldersgrupperna (18–29 år). Samtidigt är det just yngre personer som i större utsträckning än andra gör sådant som riskerar att sprida invasiva arter.

– Det kan till exempel vara att lämna trädgårdsavfall i naturen, tömma akvarievatten i en damm eller flytta båtar eller fiskeredskap mellan vatten utan att rengöra dem, säger Lina Tomasson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Bäst kunskap om både arter och hur man undviker att sprida dem har personer som är över 61 år. Hela 80 procent av den vuxna befolkningen har enligt undersökningen ett fritidsintresse som gör att det kan vara bra att ha kunskap om invasiva arter; trädgårdsodling, jakt, sportfiske, båtliv, friluftsliv, djur och natur.

Ökad kunskap och minskad spridning

För femte året i rad gör Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten nu en informationssatsning om invasiva främmande arter riktad till allmänheten. Flera organisationer och myndigheter deltar och Vaxholm är en av de kommuner som ställer sig bakom kampanjen som pågår från maj till augusti.

Årets tema är att uppmärksamma i situationer där man riskerar att sprida invasiva främmande arter.

Så kan du minska risken för spridning

Trädgårdsavfall

 • Släng aldrig växtavfall i naturen. Det betraktas som nedskräpning. Det är förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. Det finns andra växter, som inte är förbjudna av EU, men som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige, till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros.
 • Undvik att lägga invasiva arter i komposten. De riskerar att spridas med kompostjorden.
 • Små mängder trädgårdsavfall kan du lägga i en plastpåse som du försluter och slänger som hushållsavfall.
 • Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Vaxholms återvinningscentral tar emot invasiva arter i förslutna plastsäckar. Fråga personalen var du ska lämna säckarna.
 • En orsak till spridning är att frön och växtdelar ramlat av släp som fraktar växtavfall till återvinningscentralen. Lägg därför växtavfallet i säckar som du försluter innan du transporterar dem.

Spridning från akvarier

Exotiska husdjur som vattensköldpaddor, vissa akvariefiskar och till exempel sibiriska ekorrar som släpps ut i naturen kan bli invasiva och tränga undan svenska djurarter. De kan också bära på bakterier och parasiter.

 • Släpp aldrig ut djur eller akvarieväxter i naturen. Även om de inte överlever kan de bära på sjukdomar eller parasiter. De kan också tränga undan andra arter. Släng akvarieväxter och döda akvariefiskar som restavfall (alltså i hushållssopor eller brännbart).
 • Akvarievattnet går bra att hälla i blomrabatten eller på tomten på långt avstånd från närmaste vatten.

Båten kan vara en bov

En stor andel främmande arter kommer med yrkessjöfarten, men även fritidsbåtar kan bidra till spridning av arter.

 • Rensa och rengör alltid båten ordentligt och låt den torka innan den används på en ny plats. Pumpa ut vattnet innan du åker till nästa vattenområde.
 • Töm också dunkar med vatten från hav och sjöar där du hämtade det. Organismer, som finns som påväxt på båtarnas skrov och propellrar, kan följa med i ankarlinor och finns i vattnet under durken.

Tvätta dina fiskeredskap

 • Rengör alltid dina fiskeredskap noga och låt torka innan du använder dem i ett annat vatten. Det är särskilt viktigt vid flytt till vatten med flodkräfta för att inte sprida kräftpest.
 • Använd bara agn som kommer från de vatten du fiskar i för att undvika att sprida sjukdomar och parasiter.
Många blå blomsterlupiner

Blomsterlupin.