Artikeln publicerades 19 januari 2022

Hastigheten sänks vid gästhamnen

Från och med onsdag 19 januari sänks den tillåtna hastigheten på gatan vid gästhamnen från 30 kilometer i timmen till 7 kilometer i timmen. Det görs för att minska vibrationerna i den underminerade marken och för att öka säkerheten för gående.

Efter upptäckten att marken längs den gatan som heter Söderhamnen, vid gästhamnen, visat sig vara underminerad spärrades området under november och december av för fordonstrafik. Gatan är nu åter öppen för dubbelriktad trafik. Asfalten är borttagen och gatan är nu grusväg för att lättare kunna upptäcka och åtgärda ojämnheter som uppstår i vägbanan. Gatan har tills vidare daglig tillsyn.

Ändras till gångfartsområde

För att minska vibrationer och vägdamm och för att öka säkerheten för gående har området nu gjorts om till ett så kallat gångfartsområde. Det innebär att bilar har väjningsplikt för gående och att bilar inte får köra snabbare än gångfart vilket betyder 7 kilometer i timmen.

Busstrafiken kör inte längs den underminerade gatan utan vänder på den yta som tidigare varit parkeringsplats och som kallas för gamla Shelltomten. All busstrafik utgår från Västerhamnsplan.

När bussarna inte trafikerar Söderhamnsplan har busshållplatsen där gjorts om till ett tiotal parkeringsplatser som blir kvar tills vidare.

Mer information

För frågor kontakta tekniska@vaxholm.se