Artikeln publicerades 8 november 2022

HD ger Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten

Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd till den överklagade domen i Svea hovrätt angående tvisten om bygget av Campus Vaxholm. Därmed är ärendet nu avgjort och företaget Fastec ska betala totalt 41,2 miljoner kronor plus ränta i skadestånd och ersättning till Vaxholms stad. Fastec ska också betala Vaxholms stads rättegångskostnader på 1,9 miljoner kronor plus ränta.

– Det här är glädjande nyheter för Vaxholms stad, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C). Dels för att vi får ersättning för merkostnader som Fastec orsakat oss och att rätten hörsammat de problem som byggbolaget orsakat framförallt vår skolverksamhet när byggtider inte hölls. Dels utifrån att det visar att Vaxholms stad agerat rätt och att det är värt att sätta klacken i backen när vi upplever att avtal inte hålls.

Byggavtal sades upp 2015

Bakgrunden är ett avtal som Vaxholms stad slöt med Fastec 2012 om att anlägga och bygga Campus Vaxholm. Efter att arbetet blivit kraftigt försenat valde Vaxholms stad att säga upp avtalet i oktober 2015 med hänvisning till väsentligt avtalsbrott.

Fastec stämde då kommunen på cirka 60 miljoner kronor och Vaxholms stad svarade med att stämma Fastec på drygt 30 miljoner kronor i skadestånd och ersättning för att färdigställa arbetet.

Rätt i alla instanser

Tingsrätten gav Vaxholms stad rätt i att det var ett väsentligt avtalsbrott och dömde Fastec att betala 41,3 miljoner kronor inklusive rättegångskostnader. Fastec överklagade domen till Svea hovrätt som i allt väsentligt fastställde tingsrättens dom.

I somras överklagades hovrättsdomen till Högsta domstolen. HD Har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att ärendet är avgjort och att domen från Svea hovrätt har fått laga kraft.

Mer information

Hela domen kan beställas hos Svea hovrätt, målnummer T 8169-19: Svea hovrätt, Beställ avgöranden och handlingar. Länk till annan webbplats.

Ärendennummer i Högsta domstolen: Mål nr T 4639-22.