Artikeln publicerades 6 juli 2021

Hjälp till att förhindra spridning av afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest drabbar både tamgrisar och vildsvin. Dödligheten bland smittade djur är mycket hög och idag saknas fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen. För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids:

 • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
 • Mata inte grisar med matrester
 • Kompostera matavfall i slutna behållare
 • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
 • Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA https://rapporteravilt.sva.se/, Länk till annan webbplats. länk till annan webbplats eller telefon 018-67 40 00
 • Efter vistelse i skog och mark utomlands, exempelvis jakt:
  - Var noga med rengöring av utrustning, kläder, skor och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i 30 minuter.
 • - Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.
 • - Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker gård med grisar, hanterar foder för vildsvin eller besöker utfodringsplats för vildsvin.
 • - Rengör även utrustning, halsband, västar och liknande om du haft med dig jakthund utomlands. Tvätta även hunden ren.

Läs mer om afrikans svinpest på Länsstyrelsen webbplats

Länsstyrelsen/afrikans svinpest Länk till annan webbplats.