Artikeln publicerades 28 april 2023

Hur vill du att Vaxholms rådhus ska användas?

Nu inleds en medborgardialog om hur rådhuset skulle kunna användas för att berika kulturlivet i Vaxholm. Under perioden 2–23 maj har alla Vaxholmare möjlighet att lämna förslag och idéer.

Oavsett om du bor på Vaxön eller på någon av de kringliggande öarna är rådhuset en välkänd byggnad mitt i stadens centrum. Just nu pågår ett stort arbete med att renovera den välkända fasaden från 1925. Samtidigt pågår också en utredning om vilka verksamheter som kan rymmas i rådhuset. För att ta reda på vad Vaxholmarna tycker genomförs en medborgardialog under perioden 2–23 maj.

Vad skulle få dig att besöka rådhuset? Vad tycker du om med byggnaden och platsen runt omkring? Har du idéer om hur rådhuset skulle kunna användas annorlunda för att berika och förstärka kulturlivet i Vaxholm?

Välkommen med idéer och förslag på verksamheter som du tror skulle bidra till att berika kulturlivet och skapa en mötesplats i Rådhuset.

Aktiviteter under medborgardialogen:

  • Information till elever i årskurs 7–9, 3/5 på Kronängsskolan.
  • Öppet hus i rådhuset med olika aktiviteter 6/5 klockan 10.00–15.00.
  • Under Strömmingsloppet 13/5 finns tjänstepersoner på plats på Lägret .
  • Digital enkät, Länk till annan webbplats. tillgänglig 2–23 maj. Enkäten finns också i pappersform att fylla i på biblioteket.
  • Fysisk brevlåda, utanför rådhuset där du kan lämna dina förslag.

Rådhusutredningen

Projektet är initierat av kommunstyrelsen och pågår fram till årsskiftet.

Medborgardialogen genomförs i följande steg:

  • Nulägesanalys
  • Antikvarisk bedömning och konsekvensanalys
  • Medborgardialog
  • Utredning av möjliga verksamheter – för- och nackdelar
  • Slutrapport: Sammanställning av utredningar och synpunkter och förslag på fortsatt uppdrag.

Kontaktinformation

För frågor kontakta projektledare Anna Rhedin på planenheten via e-post plan@vaxholm.se eller via Vaxholms stads växel 08-541 708 00. Uppge gärna ärendenummer: Änr KS 2022/158.