Artikeln publicerades 26 november 2021

Information kring avspärrning i Västerhamnen

I början av november stängdes gatan vid gästhamnen av akut eftersom området visat sig vara underminerat. För att trafiken ska flyta smidigt genom centrala Vaxholm har sedan en slinga i staden enkelriktats och parkeringsplatser har flyttats. Nu undersöks möjligheterna att kunna öppna gatan för trafik igen.

Efter avspärrningen 2 november har bland annat busstrafiken flyttats från Söderhamnsplan och buss 670 vänder nu vid färjeterminalen i Västerhamnen. Parkeringsplatsen i Västerhamnen (även kallad Shelltomten) har asfalterats för att kunna bli en vändplats för busstrafiken under avstängningen. Se avstängningen här.

En slinga i centrala Vaxholm, längs Hamngatan, Strandgatan, Fiskaregatan och Trädgårdsgatan har enkelriktats för att all trafik ska kunna ta sig in i staden via Hamngatan. Se slingan här.

Parkeringar har tagits bort

För att underlätta för räddningstjänsten och för transporter till staden har parkeringar tagits bort längs den norra sidan av Hamngatan, från livsmedelsbutiken och ner till rondellen i hamnen. Också längs Trädgårdsgatan mellan Fiskaregatan och Kungsgatan har ett antal parkeringsplatser tagits bort för att underlätta framkomligheten. Det är viktigt att respektera de nya trafikreglerna, dels för att slippa böter men framför allt för att räddningstjänsten ska kunna ta sig fram och för att trafiken ska flyta.

För att kompensera för de borttagna parkeringsplatserna har nya platser skapats på Söderhamnsplan och på Rådhustorget. Uppdatering 7/12: Efter undersökningar har det visat sig vara för trångt att skapa nya parkeringsplatser på Rådhustorget.

Flera alternativ undersöks

På den avspärrade gatan har asfalten tagits bort under vecka 47 för att kunna få en bättre bild över hur underminerad gatan är. Arbetet har lett till att ännu fler slukhål upptäckts under asfalten.

Flera alternativ för avstängningen har diskuterats och undersökts. Ett alternativ är att låta gatan vara avstängd fram till den planerade renoveringen i början av 2023 (en del i kajprojektet), ett annat alternativs skulle kunna vara att renovera gatan provisoriskt med metallplåtar som asfalteras över fram till den planerade renoveringen (ett alternativ som visat sig mycket dyrt och som det dessutom visat sig vara för sent på säsongen att kunna lösa före vintern).

Just nu undersöks också möjligheterna till ett tredje alternativ, att skapa en provisorisk grusväg som öppnas för biltrafik men inte för tung trafik. Genom att ha vägen gruslagd men inte asfalterad skulle det bli lättare att upptäcka hål i vägbanan så att de kan åtgärdas tidigt. Marken på platsen testas nu bland annat genom vibrationer för att få en bild av hur skadat underlaget är och om det skulle vara säkert att öppna gatan för trafik.

Håll dig uppdaterad

Så snart beslut fattas kring avspärrningen, trafiken, parkeringsplatser eller annat uppdateras information här på vaxholm.se, dels i nyhetsflödet och dels på kajprojektets informationssida.

Mer information:

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se

För mer information om kajprojektet se projektets informationssida