Artikeln publicerades 16 oktober 2015

Informationskväll kring flyktingsituationen i Vaxholm

Idag söker många människor skydd i Sverige och för att kunna möta det stora behovet av boenden öppnar Migrationsverket flera asylboenden runtom i landet.

Migrationsverket erbjuder alla som söker asyl i Sverige ett boende om de har behov av det. Migrationsverkets boende börjar ta slut och en förfrågan har gått ut till alla kommuner om att hjälpa till med boenden med kort uppstart.

Vaxholms stad har initierat en arbetsgrupp som arbetar med att inventera möjliga boenden inom kommunen. I dagsläget vet vi inte när eller om Migrationsverket kommer att behöva vår hjälp.

Kommunen vill även påminna om informationskvällen den 19 oktober som kommer att innehålla information om nuläget och hur vi arbetar framåt.