Artikeln publicerades 3 augusti 2017

Informations- och tillsynsbesök på Stegesund

Fredagen den 18 augusti kommer Vaxholms stads bygglov-och GIS-enhet att göra ett informations- och tillsynsbesök på Stegesund. Besöket blir ett tillfälle för boende att träffa representanter för kommunens stadsbyggnadsnämnd och ställa frågor om vad som gäller kring bygglov och strandskydd.

Vid Stegesunds brygga kommer det att finnas ett informationstält. Dit är alla som har frågor och funderingar om vad som gäller kring bygglov och strandskydd varmt välkomna. Även boende i andra delar av Vaxholm är välkomna att ta båten dit. Tältet är öppet mellan kl. 09.30 - 14.30 (se karta längre ner var informationstältet kommer finnas).

Syftet med tillsynsbesöket är att fånga upp olovligt byggande samt att informera om vilka lagar och regler som gäller vid bygglov och strandskyddsdispens. Under dagen kommer därför medarbetare från bygglov- och GIS-enheten att gå runt på Stegesund och titta på om något är byggt i strid med gällande lagstiftning. Det krävs ingen närvaro från fastighetsägarnas sida vid dessa platsbesök.

Vad kan vara en otillåten åtgärd enligt plan- och bygglagen och miljöbalken?

Enligt plan- och bygglagen är det exempelvis inte tillåtet att utan bygglov och startbesked uppföra byggnader, tillbyggnader, murar, plank eller hålla upplag. Det kan även vara otillåtet att uppföra altaner som överstiger 1,2 meter över marken utan bygglov.

Nästan hela Stegesund ligger inom strandskyddat område, vilket innebär att land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen omfattas av strandskydd. Enligt miljöbalken får man exempelvis inte inom strandskyddade områden uppföra nya byggnader utan strandskyddsdispens, detta gäller även bygglovsbefriade byggnader så som friggebodar. Det kan även vara otillåtet att uppföra en brygga utan strandskyddsdispens.

Mer information

Här hittar du mer information om kommunens tillsynsarbete över bygglov- och strandskyddsverksamheten. Du kan även ta del av stadsbyggnadsnämndens tillsynsplan.

Läs mer om kommunens tillsynsarbete

Det röda området på flygfotot nedan visar var Vaxholms stads informationstält kommer att finnas.