Artikeln publicerades 28 mars 2024

Informationspunkter i centrala Vaxholm

Vaxholms stad förbereder för nya informationspunkter på centrala platser i Vaxholm. De ska även fungera som komplement till kommunens ordinarie kanaler i händelse av kris.

Som komplement till Vaxholms stads ordinarie kommunikationskanaler förbereder vi nu information på olika sätt på centrala platser i Vaxholm.

Digitala skärmar på två platser

I månadsskiftet mars-april installerar vi till att börja med digitala skärmar i två lokaler där Vaxholms stad har verksamhet:

  • träffpunkt Kanonen
  • Vaxholms stadsbibliotek

Tanken är att skärmarna i ordinarie läge ska visa informationsslingor från Vaxholms stad. Men ett huvudsyfte är att de i händelse av en större kris i samhället kan användas som kompletterande kommunikationskanaler för krisinformation, med Vaxholms stad som avsändare.

Information synlig från gatan

Först ut är den digitala informationsskärm som vi i mars-april installerar på seniorernas träffpunkt Kanonen på Hamngatan 50. Den placeras i entrén, vänd ut mot gatan så att förbipasserande kan ta del av information även när lokalen är stängd.

Därefter kommer vi på samma vis informera via en digital skärm i stadsbibliotekets entré på Hamngatan 19, där informationsslingan ska vara synlig från gatan.

Skärmarnas placeringar testas just nu

Just nu installerar vi och testar skärmarnas placering. I april planerar vi starta informationsslingan på Kanonen och strax därefter på biblioteket.

En digital skärm finns redan sedan tidigare ut mot gatan i kommunhusets entré på Eriksövägen.

Även en ny analog informationspunkt

Under våren planerar vi även för tryckt information i två centrala fönsterytor inne i centrum. Bostadsrättsföreningen har vänt sig till Vaxholms stad och erbjudit ytor för information på fönster i deras fastighet mittemot Vaxholms gästhamn. I de fönstren är det inte möjligt att placera digitala skärmar, så här planerar vi under våren för information av mer statisk karaktär. När informationen är framtagen, och godkänd av både bostadsrättsförening och verksamheten i lokalen, kommer den appliceras på fönstren.

Så det blir med andra ord nya tillskott av både digital och analog information i centrala Vaxholm under våren.