Artikeln publicerades 14 januari 2019

Inspireras till en hållbar livsstil på Vaxholm.se

Sverige, liksom alla världens länder, har anslutit sig till de 17 globala målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Alla kan göra något för en hållbar framtid. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser, vad du äter och hur du agerar. För att underlätta och inspirera till en hållbar livsstil har Vaxholms stad sammanställt enkla tips på kommunens hemsida på hur du i vardagen kan bidra till en mer hållbar framtid. Sidan utgår från 6 snabba tips på en hållbar livsstil, som du sedan kan fördjupa dig i.

Resor - Res klimatsmart och rör på dig mer, till exempel med cykel, och minska samtidigt resandet med fossila bränslenBostad - Öka ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el, återanvänd och återvinn, och minska samtidigt energianvändningen och avfallet från din bostad.Konsumtion - Öka ditt positiva bidrag genom att använda cirkulära tjänster (återanvänd, låna, dela, byt), och minska samtidigt din påverkan från shopping.Mat - Öka mängden gröna proteiner och välj varor som ställer höga krav på miljö- och djuromsorg. Sluta samtidigt att slänga ätbar mat, och minska din köttkonsumtion.Fritid - Genom att öka andelen hållbara fritidsaktiviteter med vistelse i natur och mark minskas miljöpåverkan från fritidsaktiviteter.Arbete och utbildning - Förbättra arbetsmiljön genom att uppmärksamma orättvisor och agera medvetet, och minska samtidigt ojämlikheten och resor inom arbetet.

Alla tipsen relaterar till olika av de globala målen, och för den som vill veta mer finns även information om de globala målen och dess status i Sverige.

Läs mer på sidan Hållbar livsstil