Artikeln publicerades 22 december 2023

Kajen delvis avstängd för renovering

Den stora kajrenoveringen drar nu igång med början i Österhamnen. Arbetsområdet har stängts av med plank och vägen förbi området är enkelriktad.

Planket som inhägnar arbetsområdet har målats i tre olika färger som är tänkta att spegla fägerna på stadens fasader; rosa, grönt och gult, ett område av varje färg. Under arbetet är Strandgatan endast öppen för enkelriktad trafik.

Arbetet som Peab ska göra omfattar hela kajlinjen i Österhamnen och Söderhamnen och inleds i januari med förberedande arbeten, bland annat dykningar för bottenundersökning. I månadsskiftet januari/februari kommer metallspont att slås ned på botten. Peab kommer att sätta en kant av metallspont 1,8 meter utanför dagens kajkant. Breddningen fylls sedan ut och gör den nya kajen bredare än idag.

Vi hoppas på tålamod med eventuellt buller och annan påverkan.

Mer information

Läs mer om kajrenoveringen på sidan Vaxholms kajer. Du kan också följa kajprojektet via instagram på @vaxholms_kajer.

Kontaktinformation

För frågor kontakta kajprojektet via e-post: kajen@vaxholm.se.