Artikeln publicerades 20 december 2022

Kajen: Första entreprenaden utsedd

Upphandlingen av byggentreprenör till kajrenoveringen pågår. Nu är en första entreprenör utsedd i och med att företaget Från stan byggnads AB tilldelats uppdraget att tillverka Västerhamnens element i betong.

Betongblocken är specialdesignade och ska tillverkas på plats. Det innebär att det byggs formar som gjuts med betong som får härda; stora pusselbitar av nya Västerhamnen.

Från och med mitten av januari kommer företaget att utföra gjutningen. Det sker då på Kullön, på kommunens upplag bakom värmeverket. Arbetet pågår fram till sommaren.

Hela Västerhamnens nya kajlinje gjuts i pusselbitar som kommer att ligga kvar på Kullön tills de ska sättas i vattnet. Detta är också orsaken till att parkeringen på Eriksö är avstängd under vintersäsongen, då kommunens snöupplag flyttats dit från Kullön.

Från stan byggnads AB tillverkar betongelementen som sedan levereras till den entreprenör som ska bygga Västerhamnen. Den upphandlingen pågår och besked väntas först i mitten av januari.