Artikeln publicerades 9 maj 2019

Kajerna i centrala Vaxholm ska renoveras

Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har uppnått sin förväntade livslängd. Ett arbete har nu inletts för att planera den omfattande renovering som behöver göras de kommande åren.

Under vintern och våren har Vaxholms stad låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Kajerna byggdes 1968, med en förväntad livslängd på 50 år, och det senaste året har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Efter att den geotekniska undersökningen slutförts och granskats av en oberoende part, kan det konstateras att det finns ett omfattande behov av att åtgärda kajernas skick. På kommunstyrelsens möte 2 maj 2019 fattades därför beslut om att inleda ett investeringsprojekt för att möjliggöra renovering av kajerna under de kommande åren. Ett arbete har nu inletts för att se hur och när renoveringarna ska genomföras för att minska påverkan för de verksamheter som finns vid kajerna.

Restriktioner och pågående arbeten

Vaxholms stad har även låtit utföra en kompletterande utredning för att bedöma behovet av restriktioner för belastning av kajerna fram till dess att renoveringen är klar. Utredningen visar att det inte är någon fara för allmänheten att vistas på kajerna men däremot kommer lastfordon inte att få köra nära kajkanten. En säkerhetszon, i form av en gul linje, har därför målats längst ut på kajen och skyltar kommer att sättas upp för att tydliggöra de nya restriktionerna för lastfordon. Restriktionerna är utförda i samråd med Trafikförvaltningen, som ansvarar för godstrafiken till skärgården.

Under den första geotekniska undersökningen konstaterades det också att kajkonstruktionen vid Cronhamnsplan var i så dåligt skick att delar av den omedelbart behövde stängas av. Sedan februari är området avspärrat och reparationer pågår för att verksamheterna vid kajen så snart som möjligt ska kunna bedrivas som vanligt.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Tekniska enheten i Vaxholms stad

E-post: tekniska@vaxholm.se