Artikeln publicerades 22 januari 2024

Kajrenoveringen: 29/1 börjar sponten bankas på plats

Kajrenoveringen är nu igång och på måndag 29 januari inleds arbetet med att sätta metallspont på botten. Räkna med starkt bank och buller under de cirka två veckor då spontningen pågår.

Arbetet som Peab ska göra omfattar hela kajlinjen i Österhamnen och Söderhamnen och inleddes i januari med förberedande arbeten, bland annat dykningar för bottenundersökning.

Från och med måndag 29 januari kommer metallspont att slås ned på botten. Peab kommer att sätta en kant av metallspont 1,8 meter utanför dagens kajkant. Breddningen fylls sedan ut och gör den nya kajen bredare än idag. Metallkanten kommer att bankas ned på botten med hjälp av pontonkranen King Kong.

Arbetet med spontningen pågår måndag till torsdag klockan 07.00 till 19.00 och är planerat att pågå i cirka två veckor. Det kommer att bullra och banka rejält under arbetet. Vi hoppas på tålamod och förståelse.

Vi hoppas på tålamod med eventuellt buller och annan påverkan.

 

Film om spontarbetet

Projektledaren Robert Klingvall och kulturprofilen Edward Blom ser fram emot buller och bång vid spontarbetet, se filmen nedan.

Klicka på bilden för att se 2-minutersfilmen.

Mer information

Du hittar mycket mer information om kajprojektet här på projektsidan.

För frågor kontakta kajprojektet, e-post kajen@vaxholm.se.