Artikeln publicerades 1 februari 2023

Kajrenoveringen får grönt ljus i vattendom

Vaxholms stad har nu fått tillstånd till kajrenoveringen enligt miljöbalken. Domen vann laga kraft 31 januari och gäller därefter i sju år.

Ansökan från Vaxholms stad beskriver hur delar av kajen ska rivas och byggas upp. Arbetet innebär bland annat schaktning och anläggningsarbete i vattnet, vilket kräver tillstånd. Mark- och miljödomstolen går i allt väsentligt på Vaxholms stads förslag och godkänner kommunens miljökonsekvensbeskrivning.

Domen beskriver bland annat hur arbetsområdet i vattnet ska avskärmas, att finkorniga massor inte får spolas ut i vattnet och att sjötrafiken i möjligaste mån inte ska påverkas.

Domen vann laga kraft 31 januari och gäller därefter i sju år.

Mer information

Läs mer om kajprojektet:

Stadsbyggnadsprojekt, Vaxholms kajer