Artikeln publicerades 23 februari 2024

Kajrenoveringen: Lugnt läge i väntan på nästa steg

Grundläggningsarbetet på kajen har nu stått stilla i en dryg vecka efter att förutsättningarna på botten visat sig vara annorlunda än man först trott. Men enligt projektledaren Robert Klingvall är detta inget ovanligt för den här sortens projekt. Under vecka 9 sätter arbetet igång igen.

Efter att cirka 70 meter metallspont satts på plats, av det som till slut ska bli 200 meter, har arbetet med renoveringen tystnat och stått så gott som stilla på kajen. Det som hänt är att botten visat sig se lite annorlunda ut jämfört med tidigare ritningar. Det gör att man nu behöver gräva på botten i hamnen för att kunna fortsätta med grundläggningsarbetena.

– Det kan alltid bli mindre ändringar i planerna i så här stora projekt, det måste man ha med i beräkningarna, säger projektledaren Robert Klingvall. Allt arbete i övrigt i projektet, planering, beställningar och förberedelser, har pågått precis som planerat. Nu behöver vi en så kallad långgrävare, en grävskopa med särskilt lång ”grävarm”. Den ska stå på en flytbrygga och nå hela vägen ner till botten.

Långgrävaren kommer till Vaxholm på måndag 26 februari. För att inte förorena vattnet och grumla omgivande vatten vid grävningen krävs en så kallad siltgardin. Det är en gardin av finmaskigt tyg som sätts upp i vattnet runt grävområdet för att hålla grumlet från botten inne. Den måttbeställda gardinen sys nu upp av sadelmakare.

Enligt nuvarande plan kan grävarbetet komma igång måndag 26 februari.

– Grundläggningsarbetet har nu stått stilla i ett par veckor men det kommer inte att påverka kajprojektets tidsplan i stort, säger Robert Klingvall. Vi har nu avtalat om byggandet av en krönbalk längs metallsponten. Det arbetet börjar när Peab är klara med grundläggningen. Därefter återstår upphandling av Västerhamnen, markarbeten, vatten och avlopp samt finplanering.

Sportlov på bygget

Robert Klingvall vill också passa på att bjuda in intresserade vaxholmare i alla åldrar att besöka kajprojektets sportlovsaktiviteter. Under hela veckan hålls då öppet på Waxholms hotell så att intresserade kan gå upp och titta på arbetet från hotellets balkong.

Läs mer om sportlovsaktiviteterna här:

Sportlov på bygget