Artikeln publicerades 31 augusti 2023

Kajrenoveringens start försenad

Den pågående upphandlingen av entreprenör till kajrenoveringen drar ut på tiden. Det gör att renoveringsarbetet kan starta tidigast i månadsskiftet november/december.

Just nu pågår en upphandling för att avgöra vilken eller vilka entreprenörer som ska göra grundläggningsarbetet när Vaxholms kajer renoveras. Enligt tidigare planering skulle det företag som vann upphandlingen presenteras strax efter midsommar men arbetet med upphandlingen drar ut på tiden. Det gör att byggstarten inte kan komma igång i september som tidigare planerat utan tidigast i månadsskiftet november/december, eventuellt ännu senare.

– Fram tills upphandlingen är helt klar och den så kallade tilldelningen är gjord omges upphandlingen av strikt sekretess så vi kan tyvärr inte berätta mer just nu än att byggstarten flyttas fram, säger projektledare Robert Klingvall. Även om upphandlingen skulle bli klar den närmsta tiden så tar det tid med planering, bemanning, leveranstider och annat, innan det vinnande företaget kan komma igång med arbetet. Men vi räknar med att kunna ha avtal inom grundläggning klart att presentera i slutet av oktober.

Samtidigt pågår ytterligare en upphandling av markarbeten. Mer information om den upphandlingen presenteras enligt nuvarande planering i slutet av september.

Så snart det finns mer information om kajrenoveringen kommer den att publiceras på www.vaxholm.se.

Mer information

Läs mer: Renovering av Vaxholms kajer

För frågor kontakta kajprojektet, e-post kajen@vaxholm.se.