Artikeln publicerades 12 september 2022

Kampanj för global hållbarhet i Vaxholm

Måndag 12 september inleder FN-förbundet kampanjen #intebarasnack. Meningen är att lyfta de globala hållbarhetsmålen med målet att gå från ord till handling. Vaxholms stad deltar i kampanjen för att försöka öka det lokala engagemanget i Vaxholm.

Kampanjen #intebarasnack startar vecka 37 och pågår under 12 veckor. Ett globalt hållbarhetsmål lyfts varje vecka. Målet är att fler i Vaxholm ska känna till de globala målen och hur Vaxholms stad bidrar för att skapa engagemang lokalt.

– Påverkan på miljö, natur och människors hälsa hänger till stora delar ihop och vårt sätt att använda våra resurser här i Vaxholm har en global påverkan, säger hållbarhetschef Madeleine Larsson.

2017 beslutade Vaxholms stads politiker att Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen skulle vara vägledande för Vaxholms stad. I kommunens hållbarhetsstrategi från 2021 har de globala målen översatts till hur och vad Vaxholms stad kan göra lokalt.

– Vi hoppas att kampanjen dels ska öka kännedomen om målen och visa hur Vaxholm stad bidrar, men också inspirera till att öka medborgarnas intresse och engagemang i vår resa mot ett hållbart Vaxholm, säger Madeleinde Larsson.

Varje vecka under kampanjen kommer ett av målen att lyftas upp och beskrivas på Vaxholms hållbarhetssida på Facebook. Välkommen att följa kampanjen där på sidan Hållbarhetsarbete i Vaxholm stad.

12 globala mål som kommunfullmäktige bestämt att Vaxholms stad ska fokusera på:

mål 3. God hälsa och välbefinnande

mål 4. God utbildning

mål 5. Jämställdhet

mål 7. Hållbar energi för alla

mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

mål 10. Minskad ojämlikhet

mål 11. Hållbara städer och samhällen

mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

mål 14. Hav och marina resurser

mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen