Artikeln publicerades 15 november 2022

Kampanj mot våld i nära relationer

Sex kommuner i norrort går ihop i kampanjen Våld är inte OK. Meningen är att öka medvetenheten kring våld i nära relationer. Kampanjen vänder sig både till den som utsätts och den som utsätter någon för relationsvåld och visar vilket stöd som finns att få.

Ofta förknippar vi våld i nära relationer med fysisk misshandel men det kan också handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll. Enligt ATV, Alternativ till våld, är våld varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen att göra något mot sin vilja eller sluta göra något den vill.

Samarbete över kommungränser

De sex kommuner som liksom tidigare år samarbetar kring kampanjen är Vaxholm, Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Vallentuna och Österåker. Genom kampanjen vill kommunerna berätta om det stöd som både våldsutsatta och våldsutövare kan få för att kunna bryta destruktiva relationer.

Den som behöver hjälp kan kontakta kommunen där man bor. Kampanjen delfinansieras av Storsthlm* med medel för arbetet med psykisk hälsa.

Under kampanjens andra vecka startar den nationella kampanjen ”En vecka fri från våld” där våldet ännu mer kommer att uppmärksammas i Sverige och internationellt.

Du kan få hjälp i Vaxholm

Om du lever i en relation där det förekommer våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Vaxholms stad. Vi hjälper dig som är utsatt för våld eller är orolig för någon annan. Om du själv utsätter någon för våld kan du få hjälp att ändra ditt beteende. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Ring till socialtjänstens vuxenenhet, tel. 08-541 708 78.

Alternativ till våld

Vaxholm stad samverkar med ATV (Alternativ till våld). Dit kan du som utsätts för våld eller du som använder dig av våld vända dig för att få stöd och behandling. ATV omfattas av både tystnadsplikt och anmälningsskyldighet, deras tjänster är kostnadsfria och de är HBT-certifierade.

Telefon till ATV: 08-768 11 12 under kontorstid.

Telefonlinje för dig som vill sluta

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonlinjen bemannas av personal med stor vana av att prata med personer som har en våldsproblematik. Du som ringer får vara anonym och alla kommer att bemötas med respekt. Bakom hjälplinjen står Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen i Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Telefon till välj att sluta-linjen: 020-555 666