Artikeln publicerades 13 april 2023

Kick-off för centrumstrategin 18/4

Tisdag 18 april startar strategiarbetet kring Vaxholms centrumutveckling med ett gemensamt möte i rådhuset. Du som är nyfiken på projektet och vill delta i arbetet på ett eller annat sätt är välkommen att delta.

För att stödja näringslivets utveckling i Vaxholm tar Vaxholms stad fram en ny strategi och handlingsplan för centrumutveckling. Ansvarig för arbetet är Linda Wahlström som själv driver företag i Vaxholm.

På tisdag 18 april hålls ett startmöte i rådhuset, klockan 18.30–21.00. Alla intresserade är välkomna att delta.

Under mötet presenterar Linda Wahlström nulägesbeskrivningen och ramarna för det kommande arbetet. Lars Albinsson ger en inblick i de grundläggande principerna för vad som skapar en levande stadsmiljö. Lars är Vaxholmsbo och har bland annat arbetat med koncept och design i samband med flytten av Kiruna och Malmberget. Tomas Johansson från Norrtälje handelsstad medverkar och inspirerar kring hur man har jobbat med motsvarande frågeställningar i Norrtälje.

Centrumstrategin ska vara klar och presenteras vid kommunstyrelsens möte 23 november 2023.

När var hur

När: tisdag 18 april.

Var: rådhuset i Vaxholm.

Hur: anmälan skickas senast 14 april via e-post till Linda Wahlström, e-post: linda.wahlstrom@vaxholm.se.

Mer information

Läs mer om arbetet med ny strategi kring centrumutveckling.

Vill du vara med i projektet eller har du annan värdefull input? Kontakta Linda Wahlström, e-post: linda.wahlstrom@vaxholm.se.