Artikeln publicerades 11 mars 2016

Kommunen fick rätt i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten fastställde 9 mars kommunfullmäktiges beslut om att avslå folkinitiativet om folkomröstning mot bygget av Campus Vaxholm och rivning av Norrbergsskolan.

Ett folkinitiativ med namnunderskrifter lämnades den 27 mars 2015 in till Vaxholms stad. Initiativtagarna begärde att en kommunal folkomröstning skulle genomföras med följande motivering: ”Jag anser att bygget av den nya skolan på Campus Vaxholm-området ska stoppas, för att istället bevara Norrbergsskolan och anpassa den till dagens och morgondagens behov.”

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2015 att avslå begäran om folkomröstning med hänvisning till att begäran inte stöddes av erforderliga 10% av de röstberättigade kommunmedlemmarna.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av flera personer. Förvaltningsrättens dom i ärendet meddelades den 9 mars. Domstolen konstaterar att stadens bedömning är korrekt och avslår därmed överklagandena.