Artikeln publicerades 16 november 2020

Kommunfullmäktiges sammanträde 16 november

November månads sammanträde i Vaxholms kommunfullmäktige hålls måndag 16. På programmet står bland annat fastställande av skattesatsen, mål- och budgetarbete, förändrade taxor och avgifter, information kring covid-19 och ett förslag till ett nytt stadsbibliotek.

Mötet hålls i Kronängsskolans aula och börjar klockan 18.00. Med anledning av covid-19 hålls ingen allmän frågestund vid detta sammanträde.

De som vill ta del av sammanträdet kan följa mötet digitalt, direkt eller i efterhand på Vaxholms stads webbplats:

Webbsändning kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

En närmare presentation av sammanträdets 18 olika punkter finns i kallelsen till mötet:

Kallelse kommunfullmäktige 2020-11-16 Länk till annan webbplats.