Artikeln publicerades 30 augusti 2016

”Kronängsskolan” blir namnet på nya skolan

Nu är namntävlingen för den nya skolan på Campus Vaxholm avgjord. Det vinnande bidraget kom från både Rasmus Frölund samt Monica och Veine Cederwall.

Namntävlingen pågick mellan den 1 juni fram till den 1 augusti i år. Sammanlagt inkom 41 bidrag och några av dessa innehöll flera förslag. Utav dessa tog namnberedningen fram tre förslag med motivering, som sedan låg till grund för stadsbyggnadsnämndens beslut.

De två bidrag som var med och gjorde upp om segern var ”Vaxholmsskolan” och ”Norrfjärden” (Norrfjärdsskolan), men det var alltså ”Kronängsskolan” som till sist antogs som den nya skolans namn. Motiveringen för det vinnande bidraget lyder:

”Geografiskt och vackert namn som anknyter till busshållplatsen, den närliggande vägen samt att kronan varit ägare till den äng som ligger bredvid.”

Stort grattis till Rasmus Frölund, 15 år, som går på Norrbergsskolan samt Monica och Veine Cedervall, 69 respektive 70 år boende i Vaxholm, som bidrog med det vinnande namnet och kommer att tilldelas ett fint pris senare under hösten!

Namn på hallarna

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde togs också beslut om att de tre hallarna numera ska heta Bollhallen (f.d. IF-hallen), Sporthallen och Ishallen.