Artikeln publicerades 20 mars 2020

Läget i Vaxholms skolor och förskolor

På uppmaning av regeringen planerar Vaxholms stads skolor och förskolor för en eventuell stängning om direktiv skulle komma.

Rektorerna i Vaxholms kommunala förskolor och skolor arbetar tillsammans för att säkerställa utbildning för våra barn och elever. Planering har gjorts för olika scenarier, från ett normalläge där ordinarie utbildning bedrivs, via en högre frånvaro av personal då utbildningen kan begränsas till viss del och vissa aktiviteter kan behöva ställas in, till en hög frånvaro av såväl personal som barn och elever då större förändringar i verksamheten behöver göras.

Just nu hög frånvaro

Idag (fredag 20/3) är det många medarbetare, barn och elever som är frånvarande av olika orsaker och det kräver extra planering. I genomsnitt är 25 procent av personalen i grundskolan och 32 procent av eleverna sjukskrivna. Fördelningen mellan skolorna är relativt jämn. Hemundervisning för elever som är frånvarande planeras samtidigt som lärare undervisar eleverna som är i skolorna.

I våra kommunala förskolor är det något högre frånvaro och större variation mellan verksamheterna. I genomsnitt är det 35 procent av personalen som är sjukskriven och 69 procent av barnen.

Trots den höga frånvaron och tunga arbetsbördan beskrivs läget som lugnt och stabilt i Vaxholms stads skolor och förskolor.

Säkrare måltidsmiljö

För att öka säkerheten i våra skolkök och matsalar har flera åtgärder vidtagits, så som att ofta byta serveringsbestick, undvika att många kommer till matsalen samtidigt och god handhygien. Planering görs också för en osäkerhet i matleveranserna och det kommer endast att serveras en rätt till lunch och därutöver ett vegetariskt alternativ samt specialkost.

Om skolor och förskolor ska stängas

Om direktiv från regeringen skulle komma om att skolor och förskolor ska stängas så har barn- och utbildningsförvaltningen planerat också för det.

Lärare i grundskolan planerar då och följer upp hemundervisningen och eleverna får uppgifter att arbeta med i hemmet.

Vid eventuell stängning kommer omsorg fortsatt att erbjudas för barn och elever vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbeten. Det kommer då att göras en kartläggning av behovet av omsorg bland Vaxholms vårdnadshavare.